Aalborg

80 år

Aksel Førby

Aksel Førby

¤Aksel Førby, fhv. vagtmester, Fasanvej 5, Fjerritslev, fylder lørdag 80 år. Efter en fortid ved landbruget blev han i 1962 ansat i De Forenede Vagtselskaber, det senere ISS Securitas, og flyttede som følge heraf til Aalborg. Efter 30 års ansættelse gik han i 1992 på efterløn og flyttede samtidig tilbage til Fjerritslev, hvor han fik en aktiv periode i arbejdet for de ældre. Aksel Førby kom med i Centerrådet, der hjalp til med aktiviteter på Aktivitetscentret. Senere blev han formand for det da nyoprettede Ældreråd og var det i to perioder. Fritiden bruges til slægtsforskning og lokalhistorie. Endvidere er han med i en gruppe, som forsøger at samle og bevare de sidste rester af Hannæsbomålet. Han mestrer stadig selv at tale dialekten. Han er med i en flok glade Harmonikaspillere, ¿Thomas og drengene¿. Sidst, men ikke mindst, er Asta og Aksel Førby bedsteforældre for deres otte børnebørn.