Tranget

80 år

Ebba Pedersen

Ebba Pedersen

Ebba Pedersen, Tårnbakkevej 13, Tårs, fylder lørdag 80 år. Ebba Pedersen er et humørfyldt og udadvendt menneske, der stadig har mange gøremål at varetage. Helt fra barnsben af har hun lært at tage fat, og det har siddet i hende lige siden, ikke mindst da hun efter sit giftermål med Gustav Pedersen blev landmandskone og efter behov hjalp til ude som inde. Ebba og Gustav Pedersen havde flere ejendomme på Tårs-egnen, bl.a. Jernskovhus i Tranget, Lille Rugholm samt Hvedeborn, hvor de boede i mange år, indtil de solgte og flyttede til Tårs, hvor Gustav døde for seks år siden. Ebba Pedersen arbejdede en tid på den daværende rejefabrik i Tårs og gik også ud som kogekone, når der skulle være fest i hjemmene. Hun er god til alle former for håndarbejde, også knipling, og ofte er hun at finde til bankospil, ikke så meget for at få en gevinst med sig hjem, men mere for at nyde det sociale samvær med andre. Hun fungerer også som medhjælper i Kirkens Genbrug. Da Ebba Pedersen er til fest og farver og elsker at danse, har hun valgt at invitere sine fire børn, svigerbørn og syv børnebørn og seks oldebørn samt øvrige familie, venner og bekendte til sammen med hende at fejre den runde dag ved en sammenkomst på Tårs Hotel.