Aalborg

80 år

¤Otto Julskjær, tidligere direktør, mejeriingeniør, Tornsangervej 7, Svenstrup, fylder lørdag 80 år. Otto Julskjær er uddannet mejerist og blev senere mejeriingeniør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Fra 1958 til 1989 var han ansat på Akafa, de sidste seks år som administrerende direktør. Derefter blev han konsulent i MD Foods i Århus, inden han sluttede sin karriere som leder af Tankvognsfabrikken LP Kolding i Kolding. Otto Julskjær er gift med Doris. Fritidsinteresserne har de seneste mange år været bridge, golf og badminton, som han stadig dyrker. Desuden er han aktiv i Odd Fellow Loge nr. 54 Hans Tausen, Aalborg. Otto Julskjær er bortrejst på fødselsdagen.