80 år

¤Preben Hertoft, professor, overlæge, dr.med., Lyngby, fylder i dag 80 år. Preben Hertoft blev i 1994 Nordens første professor i sexologi. Han er uddannet i neurologi og psykiatri og blev specialist-anerkendt i neurologi i 1963 og i psykiatri i 1968. Han var fra 1973 til 1998 overlæge på Rigshospitalets psykiatriske klinik. På Rigshospitalet oprettede han i 1986 Danmarks første sexologiske klinik. Preben Hertoft har gennem de mange år haft stor indflydelse på befolkningens syn på seksuallivet og har medvirket til at fjerne en række tabuer, fordomme og misforståelser i forbindelse med sexlivet. Hans indsats er blevet påskønnet bl.a. med formandskab og senere også æresmedlemskab af Dansk forening for Klinisk Sexologi. I 2003 blev han tildelt Guldmedalje fra World Association for Sexology.