Aalborg

80 år

Aage Selmar Pedersen, Fjordgade 9, Gjøl, fylder fredag 80 år.

Aage Pedersen

Aage Pedersen

Aage Pedersen er født på Gjøl og nåede at frekventere alle tre to-klapsede skoler. Som 10-årig kom han ud at tjene på forskellige gårde på Gjøl, inden han aftjente sin værnepligt ved Søværnet. I 1951 blev han gift med Linda. De har fået fem børn og har i dag også en stor flok børnebørn samt oldebørn. Aage Pedersen arbejdede et par år som smører ved en gravemaskine og havde afvandingsarbejde på Søengene, inden han kom til Aalborg Lufthavn med anlægs- og kabelarbejde. I 1958 blev han autoriseret dræningsmester og tog nogle år senere kloakmestereksamen, og det udviklede sig til en mindre entreprenørforretning. Efter firmaets ophør i 1982 var Aage Pedersen formand ved et minørfirma i Nuuk på Grønland. Fra 1983 og indtil pensioneringen var han formand ved Novejfa. Aage Pedersen gik på pension med udgangen af 1995 og fik herefter mere tid til sine fritidsinteresser bl.a. fritidsfiskeri og livet omkring havnen og fjorden. Han har haft flere tillidsposter i lokalsamfundet og var i bestyrelse og repræsentantskab for idrætshallen på Gjøl. Fra 1986 til 1998 var Aage Pedersen hegnssynsmand, heraf otte år som formand. Han har i 25 år siddet i Venstrevælgerforeningens bestyrelse på Gjøl og er fortsat med i Aabybro Venstrevælgerforening. Desuden har han været i bestyrelsen for Brugsen på Gjøl og er medlem af Aalborg Marieforening og Chr. IV's Laug. Aage Pedersen har modtaget dronningens fortjenstmedalje for 40 år i hjemmeværnet, og han er æresmedlem i Venstre. Fødselsdagen fejres lørdag i Gjøl Forsamlingshus sammen med familie og venner - ca. 100 gæster i alt.