EMNER

80 år

Anders Dalgaard

Anders Dalgaard

¤Anders Dalgaard, tidligere skoleinspektør, Skolevej 1, Overlund, Viborg, fylder torsdag 80 år. Anders Dalgaard er oprindelig fra Salling og blev i 1951 uddannet lærer fra Jelling Statsseminarium. I perioden 1951-55 var han lærer i Esbjerg og kom herfra til Overlund ved Viborg, hvor også hans kone, Karen Marie Dalgaard, var lærer. Overlund udviklede sig fra en landsbyskole til en forstadsskolemed godt 1000 elever, og Anders Dalgaard var skoleinspektør fra 1971 til 1993. I årene 1971-74 var der også en gymnasieafdeling på skolen, indtil det ny amtsgymnasium stod klart. Gennem en årrække var der også en Natoafdeling for officersbørn fra enhedskommandoen i Karup. Der var her ansat to engelske og to tyske lærere. Anders Dalgaard har været formand for lærerråd, fælleslærerråd og lærerkreds. I 24 år var han medlem af Asmild Menighedsråd, heraf de sidste 20 år som formand. Han har i en årrække været næstformand i Viborg domprovsti. Anders Dalgaard kan se tilbage på en travl og lykkelig tilværelse. Desværre havde han den sorg at miste sin kone efter 10 godt pensionistår. Han har to døtre og to sønner, der bor spredt over hele landet, samt 10 børnebørn.