Nibe

80 år

Palle Norman Christensen, pensioneret overværkmester, Vinkelvej 1, Nibe, fylder fredag 80 år.

Palle Norman Christensen

Palle Norman Christensen

Han indledte sin militære karriere 11. maj 1950 som rekrut ved den Danske Livgarde i Sandholmlejren. Den militære tjeneste sluttede 1. oktober 1960, hvorefter Palle Norman Christensen blev ansat som kontrolmester ved det daværende Hærens Tekniske Korps, og han sluttede sin karriere ved forsvaret, da han gik på pension 31. august 1989 fra en overværkmesterstilling ved Hærens Materielkommando i Hjørring. Her var han beskæftiget med detailindretning af hærens værksteder. PN, som han hed i daglig tale på arbejdspladsen, var desuden beskæftiget med standardisering og kvalitetssikring af værktøj i forsvaret. Han har bestridt en lang række tillidsposter under sin lange karriere ved forsvaret, og i 1956 var han udstationeret som leder af værkstedtjenesten ved det første hold FN-soldater i Gaza, hvor han også virkede som pressefotograf for Nordisk Pressefoto samt bidrog med optagelserne af forsvarets farvefilm om den danske FN-styrke i Gaza. I 1995 deltog Palle Norman Christensen i en prisopgave over emnet "Kan velfærdsstaten opretholdes?" og i 2002 i en prisopgave med titlen "Danmark i verden, hvad vil vi? Hvad kan vi?". Dette materiale har han yderligere bearbejdet og nyttiggjort det ved direkte kontakt til de politiske partiers beslutningstagere.