Brovst

80 år

¤Kjeld Mogensen, Nr. Øksevej 17, Halvrimmen, Brovst, fylder i dag 80 år. Kjeld er født på Rendbæk udenfor Pandrup. Som ung blev han gift med Hilda Pedersen, og de bosatte sig i Halvrimmen. Sammen fik de tre børn. Kjeld blev ansat ved postvæsenet, som han fejrede 40 års jubilæum ved. Kjeld blev enkemand i 1984, men han har stadig huset i Halvrimmen, som han passer med stor glæde for havearbejde. Nu nyder han en travl pensionisttilværelse sammen med Gerda Søgaard. De har en stor omgangskreds, for hvem dagen fejres med en stor fest.