EMNER

80 år

¤Jens Jensen Munk-Christensen, pastor emeritus, Skrænten 3, Hvalpund, Farsø, fylder fredag 80 år.

Jens jensen

Jens jensen

¤Jens Jensen Munk-Christensen, pastor emeritus, Skrænten 3, Hvalpund, Farsø, fylder fredag 80 år. Han er født og opvokset i Thy under krigen, og han oplevede i 1942 at blive evakueret fra Hanstholm. Efter afsluttet lærereksamen blev han ansat som lærer på Rosenvangskolen i Viby ved Århus, og i 1964 blev han uddannet i pædagogik og psykologi på Danmarks Lærerhøjskole. I 1973 afsluttede han den teologiske særuddannelse og blev efterfølgende ordineret i Ribe Domkirke og ansat som sognepræst i Vilslev/Hunderup sogne i Ribe Provsti. I 1984 blev han sognepræst i Vester Hornum/Flejsborg sogne i Himmerland og senere ved sammenlægningen også i Hyllebjerg sogn, hvor han var indtil 1997, da han blev pensioneret. Jens Jensen Munk-Christensen er gift med Hanne, og de har to børn. Ægteparret bor nu i Hvalpsund. Han har været med i flere lokalkredse bl.a. DKU-DMS og Sudanmissionen. Desuden er han formand for Johannes V. Jensen Museets Støtteafdeling i Farsø. Foreningen har via EU-midler samt fondsstøtte skaffet seks millioner kroner til en tilbygning til Johannes V. Jensens fødehjem. Fødselaren er også travlt beskæftiget med foredrag om Johannes V. Jensen og Himmerlandshistorierne, men foredragene omfatter også forfattere som Martin A. Hansen, Kaj Munk, Martha Christensen med flere.