Brovst

80 år

¤Rigmor Nielsen, Kirkegade 3 D 1, Brovst, fylder i dag 80 år.