80 år

Jens Beltoft

Jens Beltoft

Jens Beltoft, forhenværende erhvervsassurandør, Egholm Færgevej 9,3, Aalborg, fylder mandag 80 år. Jens Beltoft er oprindelig handelsuddannet, og i 1952 startede han uddannelsen som assurandør i Løgstør for året efter at blive flyttet til Nørresundby og herefter Aalborg hos det Gjensidige Forsikringsselskab Danmark. I 1965 overtog han agenturet for Haand i Haand, og ved fusionen i 1975 overgik han til Hafnia, hvor han gik på pension i 1990. Jens Beltoft har altid været sine kunders mand, og kendetegnende for ham var stor faglig dygtighed, loyalitet og tillid. I mange år spillede han golf med ”Mandagsdrengene” i Brønderslev Golfklub og var en overgang også med ”Dufferne” i Aalborg. I den seneste halve snes år har han været aktiv i Ældre Sagen, hvor han har været med til at starte Ældre Golf i Aalborg og Nørresundby, og han er nu formand for brugerrådene i Foreningshuset Vesterbro 62 A og Kulturbroen i Nørresundby. Ved festlige sammenkomster griber han gerne guitaren som akkompagnement til fællessang. Der holdes åbent hus på dagen i Aalborg Sejlklubs lokaler, Skydebanevej 40 kl. 14-17. Jens Beltoft ønsker ikke gaver, men vil gerne at man i stedet giver et bidrag til Juniorafdelingen/Optimistjollerne i Aalborg Sejlklub konto nr. 9366 194 040 521 8 mrk. ”80 år” Der vil også være opstillet en ”sparebøsse” ved indgangen i Sejlklubben.