Aalborg

80 år

Helmer Lynnerup

Helmer Lynnerup

¤ Helmer Lynnerup, oberst, kommandør af Dannebrogordenen, Emil Pipers Vej 41, Kgs. Lyngby, fylder lørdag 80 år. Han blev pensioneret som chef for Hjemmeværnsregion V med hovedkvarter på Ringsted Kaserne. Tidligere var han chef for Hjemmeværnsdistrikt Aalborg, hvor han blandt andet var drivkraften bag Himmerlandsfondens køb af Skolernes Lejerskole i Tranum. Stedet fungerede i mange år som uddannelsesinstitution for hjemmeværnet i Nordjylland. Gennem sit mangeårige virke i forsvaret og særdeleshed hjemmeværnet var han meget optaget af at etablere de rette forhold for frivilliges vilkår i lokalområderne. Helmer Lynnerup var også meget politisk aktiv, og han var blandt andet medlem af Venstres hovedbestyrelse gennem mere end 10 år. Han var tillige bestyrelsesmedlem i Jyske Bank. Helmer Lynnerup er fortsat erhvervsaktiv med det overordnede ansvar for Engelsborghus Aps., hvor han gennem de senere år har samlet sine erhvervsaktiviteter. Pelsfirmaet A. C. Bang A/S er en del heraf med butik på Lyngby Hovedgade og hovedforretningen på Strandvejen i Hellerup. A. C. Bang A/S har endvidere samarbejdsrelationer til Zürich og Japan, hvor pelsfirmaer drives under samme navn. Dagen fejres med brunch på Engelsborghus på dagen fra kl. 10-14.