Aalborg

80 år

Verner Krogager, pensioneret kontorchef, advokat, Rebildparken 4, Aalborg, fylder mandag 80 år.

Verner Krogager

Verner Krogager

Verner Krogager mener selv, at han har oplevet så meget, at han næppe kan have meget til gode. Han har i hvert fald altid haft travlt uden nogensinde at virke stresset. Han er født i Vinderup, student fra Herlufsholm i 1947 og cand.jur. fra Aarhus Universitet i januar 1953. Herefter aftjente han sin værnepligt og arbejdede som praktiserende advokat indtil 1965. Han var fuldmægtig ved Aalborg Stiftsamt og Aalborg amtsråd i to år, inden han kom til Aalborg Kommune i 1967 - først som byrådssekretær indtil 1978 og siden som kontorchef og juridisk konsulent i den daværende social- og sundhedsforvaltning. I 1992 gik han på pension. Indimellem har Verner Krogager nået at blive udnævnt til kaptajn i Flyvehjemmeværnet og være en skattet underviser. Mange kommunalfolk landet over har i mange år kunnet glæde sig over en engageret og yderst kompetent underviser, især i forvaltningsret/kommunalret på Danmarks Forvaltningshøjskole og Dansk Kommunalkursus, hvor han også var en meget benyttet censor. Også andre har gennem årene kaldt på ham som underviser og foredragsholder. Mange selskaber, institutioner og foreninger har i årenes løb haft glæde af hans arbejdsevne og indsigt i bestyrelsesarbejde, ofte som formand, og han slutter nu med udgangen af november 16 års arbejde i Nr. Tranders Menighedsråd, heraf otte år som formand. Fødselsdagen fejres sammen med familien, heriblandt seks børnebørn.