80 år

Niels Helledie i august 2004 ved afsløringen af et værk ved Ankermedets Skole i Skagen, hvor han i mange år var formningslærer. Arkivfoto: Peter broen

Niels Helledie i august 2004 ved afsløringen af et værk ved Ankermedets Skole i Skagen, hvor han i mange år var formningslærer. Arkivfoto: Peter broen

Niels Helledie, kunstner, Jeckelsvej 20, Gl. Skagen, fylder i dag 80 år. Niels Helledie er født i Sopmose i Vendsyssel og er uddannet lærer. Han flyttede i 1959 til Skagen og var i mange år formningslærer på Ankermedets Skole, hvor man i dag også kan se prøver på hans store kunnen. Det er da også som kunstner, han er blevet kendt og anerkendt over det ganske land. Skagboen fik sin debut som billedhugger på Kunstnernes Påskeudstilling i 1969. Niels Helledies verden og kunst er centreret omkring og i nær forbindelse med kristendommen. Skagboen henter i sin kunst inspiration og motiver fra primært beretningerne om Kristus. Kristus og kristendommen er for mange mennesker ikke så enkel og ligetil, som det måske kunne og burde være, og for fødselaren er det vistnok både/og. Det væsentligste for Niels Helledie og for hans store publikum er imidlertid, at han i sin kunst formår enkelheden i både udtryk og i budskab. Det er krucifikset, der er Niels Helledies mest kendte motiv - også selv om hans verden rummer mange andre væsentlige motiver. Krucifikset giver ham imidlertid mulighed for at berette om det væsentligste - igen på en meget enkel måde. Hans værker kan ses rigtig mange steder i Danmark, og Niels Helledie mener selv, at hans mest vellykkede krucifiks hænger i Skagen Kirke. Dette værk forener efter kunstnerens egen vurdering dødens kors, livets træ og troens søjle. Dagen fejres stille og roligt i hjemmet, hvor fødselaren jo nok forventer, at venner og bekendte kigger forbi for at gratulere og nyde den store gæstfrihed på Jeckelsvej 20. -w