Detailhandel

80 år

Børge Lund, købmand, Spangkærparken 43, Hjørring, fylder fredag 80 år.

Børge Lund

Børge Lund

Børge Lund kom til Vendsyssel 1. november 1949. Han er født i Ajstrup ved Hadsund og blev uddannet kommis i Havndal, før han kom til Kvissel som kommis. I 1956 købte han en blandet landhandel i Asdal, men i 1972 etablerede han i samarbejde med Chr. H. Nielsen supermarkedet Venkøb på Nordens Allé i Hjørring, som blev drevet indtil november 1994, da supermarkedet blev solgt, og Børge Lund gik på pension. Børge Lund nød stor anseelse som købmand, også blandt kolleger, der valgte ham til formand for Nordvendsyssel Købmandsforening i to omgange, først fra 1960 og sidst indtil 1992. Han har også siddet i CO-Jyllands bestyrelse og i DSK's hovedbestyrelse og som købmændenes repræsentant i arbejdsgiverforeningen BKA. For sin indsats for kollegerne fik Børge Lund i 1992 CO-Jyllands hæderstegn i guld. I 1998 blev han udnævnt til æresmedlem af Nordvendsyssel Købmandsforening. Børge Lund er fortsat tilknyttet bestyrelsen som seniormedlem som praktisk koordinator på Købmandsforeningens forskellige opgaver, bl.a. som medarrangør af foreningens mange ture, senest til Prag. Han har været kasserer for De fem nordjyske Købmandsforeningers Fond og har været i bestyrelsen for Peder P. Hedegaard, Hjørring Handelsstandsforening og Jyske Banks repræsentantskab. Børge Lund er også aktiv i Hirtshals Rotary Klub, og han nyder sin pensionisttilværelse på golfbanen sammen med hustruen Doris. Fødselaren er hjemme på dagen.