80 år

Ole Axel Nielsen

Ole Axel Nielsen

¤Ole Axel Nielsen, fhv. tekstilhandler, Otte Ruds Vej 18, Frederikshavn, fylder mandag 80 år. Ole Axel Nielsen er født i Frederikshavn som søn af manufakturhandler Axel Nielsen. Han lærte tekstilfaget i firmaet C. Niemann, ligeledes i Frederikshavn, og efter soldatertiden blev han ansat i København, hvor han traf sin senere kone, Gunild, der er sygeplejerske. I 1956 flyttede ægteparret til Frederikshavn, hvor Ole Axel Nielsen gradvist overtog faderens manufakturforretning, som han drev indtil 1982. Han sluttede sit arbejdsliv med 15 år som halinspektør i en idrætshal i Frederikshavn. I en periode var han formand for Frederikshavn Tekstilhandlerforening, ligesom han har været præsident i både Frederikshavn Junior Chamber og Frederikshavn Rotary Klub. Sport har altid haft en særlig interesse. Han var således i tre perioder formand for Frederikshavn Roklub og virkede som instruktør både i nordjysk kreds og i hovedforbundet. Han var i mange år med i ledelsen af Dansk Forening for Rosports nordjyske kreds og i flere år med i foreningens hovedbestyrelse. Han er æresmedlem af Frederikshavn Roklub og har modtaget hæderstegn fra Dansk Forening for Rosport for sit arbejde for rosporten. I de seneste 30 år har han skiftet til golfsporten og har også her været i ledelsen for Golfklubben Hvide Klit samt været redaktør af klubbens blad i mere end 15 år. Sideløbende har han været medstifter af Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland og har for sit mangeårige arbejde her modtaget Dansk Golfunions hæderstegn i sølv. Fødselaren er bortrejst på dagen.