80 år

¤ Bjarne Stoklund, etnologiprofessor, Uglevangen 13, Virum, fylder torsdag 80 år. Professor i europæisk etnologi ved Københavns Universitet Bjarne Stoklund har i perioden 1971-1996 stået i spidsen for studier af fortidens liv i blandt andet Danmark og på Færøerne. Som etnolog har han interesseret sig for temaer som byggeskik, bondegårde og fiskersamfund. Blandt de bøger, som Bjarne Stoklund har udgivet, er titler som Læsøgården på Frilandsmuseet, Bondegård og Byggeskik før 1850 samt Det Færøske Hus i Kulturhistorisk Belysning. Bjarne Stoklund har i flere værker haft fokus på Ærø, hvorfra hans slægt stammer gennem århundreder. Vejen til professorstillingen gik via en uddannelse til cand.mag. i dansk og historie samt job ved Nationalmuseet, hvor han også i en årrække blev museumsinspektør ved Frilandsmuseet. Bjarne Stoklund har efter pensioneringen i 1996 været gæsteprofessor ved universitetet i Edinburgh, og hans arbejde har også været værdsat i Sverige, hvor han har høstet flere priser. Professoren, der nu er emeritus, har ikke ligget på den lade side og fik så sent som i 2003 udsendt bogen Tingens Kulturhistorie med 10 essays om genstandes brug og betydning i bondesamfundet og det tidlige industrisamfund. Fødselaren har sæde i Videnskabernes Selskab, Vetenskapssocieteten i Lund og Kung. Gustav Adolfs Akademien i Uppsala. I næsten 20 år var Bjarne Stoklund frem til 2003 hovedredaktør af tidsskriftet Ethnologia Europaea, og han har siddet i bestyrelsen for blandt andet Sonningfonden og Hjerl Hedes Frilandsmuseum./ritzau/