Gymnasiale uddannelser

80 år

¤Johannes Sparre, Myntevej 12, Vestbjerg, fylder lørdag 80 år. Efter studentereksamen fra Århus Katedralskole i 1947 studerede han klassisk filologi og tysk ved Aarhus Universitet. I perioden 1952-52 havde han et studieophold i Schweiz ved universitetet i Zürich, og i 1956 blev han uddannet cand. mag. Johs. Sparre blev ansat som adjunkt ved Esbjerg Statsskole i 1958. I 1964 kom han til Nørresundby Gymnasium og blev i 1980 udnævnt til studielektor samme sted. Johs. Sparre var medforfatter ved udarbejdelsen af Undervisningsministeriets bekendtgørelse og vejledende retningslinier for faget græsk i forbindelse med den gymnasiereform, som i 1988 skabte det nye tilvalgsgymnasium. I årene 1976-89 fungerede Johs. Sparre som censor i de klassiske fag ved Aarhus Universitet. I samme periode havde han omfattende foredrags- og skribentvirksomhed sideløbende med arbejdet som medarrangør af talrige efteruddannelseskurser inden for gymnasiets humanistiske faggruppe. Johs. Sparre udgav i 1991 den filosofisk-kulturpolitiske essaysamling "Tradition og antitradition". Han gik på pension i 1995.