80 år

¤Walther Frees Christiansen, læge, Plejecenteret Husumvej, Århus, fylder fredag 80 år. Indtil sin pensionering 31. januar 1998 var Walther Frees Christiansen embedslæge ved Embedslægeinstitutionen for Århus Amt. I perioden 1992-96 var han desuden administrerende embedslæge. Walther Frees Christiansen er født på Frederiksberg, men voksede op i Århus, hvor han i 1947 blev student fra Marselisborg Gymnasium. I 1955 tog han den medicinske eksamen fra Aarhus Universitet. I 1954 blev Walther Frees Christiansen gift med Bodil Marie Sørensen. Efter korte ophold i bl.a. Viborg og Aalborg blev det i Fjerritslev, parret slog sig ned i 1962 sammen med deres fem børn. Her blev Walther Frees Christiansen praktiserende læge og sygehuslæge ved det daværende Fjerritslev Amtssygehus. Da sygehuset blev nedlagt, blev han plejehjemslæge ved Amtsplejehjemmet i Fjerritslev. I 1972 flyttede familien til Thisted, hvor Walther Frees Christiansen blev kredslæge i Thisted-Morsø Lægekreds og desuden læge ved Thisted Plejehjem. Her stod han bl.a. for en stor undersøgelse om skadeforekomster på plejehjem og alderdomshjem. Efter over 20 år i det nordjyske flyttede familien i 1983 til Århus, hvor Walther Frees Christiansen blev embedslæge ved Embedslægeinstitutionen for Århus Amt. Her udgav han bl.a. en rapport om selvmord i danske fængsler og arresthuse. Faglig dygtighed og stor omhu kombineret med hjertevarme, indlevelse og godt humør har altid gjort Walther Frees Christiansen respekteret og yderst vellidt blandt både patienter og kolleger. Hustruen Bodils langvarige sygdom og alt for tidlige død i december 1996 var et stort tab. Alligevel fik Walther Frees Christiansen nogle gode år efter sin pensionering, indtil han blev så mærket af Alzheimers sygdom, at han i 2007 måtte flytte på Plejecenteret Husumvej i Århus. Trods sin sygdom har han stadig stor glæde af at få besøg, ikke mindst af sine 15 børnebørn.