80 år

Kristian Jensen

Kristian Jensen

¤Kristian Jensen, tidligere skolepsykolog, Kærvangs Allé 34, Aalborg, fylder fredag 80 år. Han er født i Haldager og opvokset i Hostrup ved Sulsted. Han blev uddannet lærer i 1951 ved Silkeborg Seminarium. Efter et vikariat og militærtjeneste kom han til Aalborg Skolevæsen, hvor han hurtigt blev interesseret i specialundervisningen. Efter nogle år tog han årskursus i psykologi på Lærerhøjskolen i København og blev herefter ansat som skolepsykolog ved Aalborg Skolevæsen, hvor han har arbejdet til sin pensionering i 1989. Kristian Jensen har været forfatter, medforfatter og redaktør af en lang række skolebøger, primært for folkeskolen i kristendomskundskab/religion. I en årrække var han redaktør af fagbladet ”Religionslæreren” og bestyrelsesmedlem i Religionslærerforeningen. I flere år var han formand for Socialpædagogisk Forening i Aalborg. Kristian Jensen var landsformand for KFUM-Spejderne i Danmark fra 1969 til 1982 og i perioder også formand for Drengespejdernes Fællesråd. Kristian Jensen har rejst meget og gør det fortsat. Under et besøg i 1965 i Indien blev han meget optaget af de spedalskes situation, skrev artikler herom og indtrådte herefter i bestyrelsen for Spedalskhedsmissionen. Her er han fortsat aktiv som bestyrelsesmedlem og redaktør af foreningens blad, ligesom han repræsenterer Spedalskhedsmissionen i repræsentantskabet for Dansk Missionsråd. I en periode har Kristian Jensen været medlem af Hasseris Menighedsråd. Nutidens billedkunst har Kristian Jensens store interesse. Ikke som udøver, men som nyder og formidler. Han var i 23 år formand for Skolernes Kunstforening i Aalborg og i en halv snes år også landsformand for Skolernes Kunstforening. Endvidere på et tidspunkt formand for Aalborg Kunstforening. I næsten 20 år har han været ulønnet kunstskribent for det landsdækkende tidsskrift ”Kunstavisen”, hvor han fortsat dækker det nordjyske kunstliv. Desuden har Kristian Jensen i ca. 20 år været medarrangør af den årlige Kunstuge på Løgumkloster Refugium. Fødselsdagen markeres med åbent hus i hjemmet fredag kl. 10-18.