Gymnasiale uddannelser

80 år

Johan Højbjerg

Johan Højbjerg

¤Johan Kordt Højbjerg, fhv. lektor, Tophøj 10, Aalborg, fylder fredag 80 år. Johan Kordt Højbjerg er født i Stenstrup på Fyn, og efter klassisk-sproglig studentereksamen fra Odense Katedralskole i 1948 blev han uddannet i international transport og spedition i København i 1951. Han var fra 1954 til 1961 ansat ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser i Charlottenlund. I 1962 blev han uddannet cand.mag. i naturhistorie og geografi ved Københavns Universitet og blev samme år ansat ved Aalborghus Gymnasium med undervisning i biologi, geografi og latin. Han underviste tillige ved Gymnasiale Suppleringskursus i biologi og geografi i perioden 1968-78. Fra 1980 til 1985 var han formand for lokalkomiteen i Danmarks Naturfredningsforening og formand for Nordjysk Forening for Naturvidenskab i 1988-90. Johan Kordt Højbjerg gik på pension i 1995.