80 år

Knud Gammelgaard, seminarielektor, Teklaborgvej 82, Sindal, fylder tirsdag 80 år.

Knud Gammelgaard

Knud Gammelgaard

Knud Gammelgaard er født og opvokset på en mindre landejendom ved Serritslev. Efter syv års skolegang kom han som 15-årig ud at tjene, og årene som landbrugsmedhjælper blev efterfulgt af et halvt år på Horne Højskole. Han søgte herefter ind på Ranum Statsseminarium, hvor han blev uddannet lærer. Knud Gammelgaard underviste både ved kommunale skoler og ved en privatskole i Århus. Fritiden blev brugt til intens videreuddannelse, der resulterede i filosofikum fra Aarhus Universitet. Han var i mange år ansat på lærerseminarierne i Herning, Hjørring og Aalborg. Efter kort tids ansættelse ved Herning Seminarium blev han tilbudt stillingen som seminarieinspektør. I mange år var han beskikket censor ved lærereksamen. Efter fem år ved Herning Seminarium fortsatte Knud Gammelgaard studier ved Danmarks Pædagogiske Universitet, dengang Danmarks Lærerhøjskole, inden han blev ansat ved Hjørring Seminarium med timer ved seminariet i Aalborg. Gennem årene har han haft en række tillidsposter. Han har også suppleret sin uddannelse med et stort antal faglige kurser. Som efterlønner har Knud Gammelgaard også undervist på Vrå Højskole. Som pensionist har han været aktiv i flere projekter. Det mest tidkrævende har nok været den meget roste renovering af Sindals hollandske vindmølle. Som primus motor i mølleprojektet udgav Gammelgaard med ministeriel støtte en lille bog om renoveringen. Bogen er sammen med billeder vedrørende renoveringen efterfølgende blevet overdraget til Sindalegnens lokalhistoriske forening. En bog om krig/fred-spørgsmål er det også blevet til. Pia og Knud har tre børn, der er henholdsvis speciallæge, lektor og chefkonsulent i Udenrigsministeriet, og de bruger gerne deres tid på at give en hånd med, når børn, svigerbørn og børnebørn inviterer til "aktiv ferie". Tidligere tiders sportsudøvelse indenfor atletik og boldspil er afløst af daglige spadsereture på fem-seks kilometer i den meget smukke natur omkring bopælen.

Forsiden