Hospitaler

80 år

Erik Arffmann

Erik Arffmann

¤Erik Arffmann, overlæge, dr.med., Kornblomstvej 29, Aalborg, fylder torsdag 80 år. Erik Arffmann tog medicinsk embedseksamen i 1955 og uddannede sig de følgende år ved københavnske hospitaler, inden han i 1961 fik speciallægeanerkendelse i patologisk anatomi. Han blev i 1964 dr.med. ved Aarhus Universitet og samme år overlæge ved det nyoprettede patologiske institut ved Hjørring Sygehus. I 1968 blev han overlæge ved Patologisk Institut ved Aalborg Sygehus. Erik Arfmann gik på pension 1. april 1996 fra stillingen som overlæge ved Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, hvor han således var tilknyttet i næsten 30 år.