80 år

Henning Sørensen

Henning Sørensen

¤?Henning Sørensen, formand for Damarks Afholdsforening, forfatter, fhv. skraldemand, Irisvej, Grenaa, fylder i dag 80 år. Henning Sørensen har med afholdsagitatoren Lars Larsen-Ledets ord "alle dage bekæmpet sabelraslen og flaskeklirren og andre former for barbari", hvad han også har udbredt i bestyrelserne for en lang række foreninger. Mest markant som formand for Danmarks Afholdsforening de sidste 20 år, hos pacifisterne i Aldrig Mere Krig, Militærnægterforeningen og som medstifter af Folkebevægelsen mod EU. Henning Sørensen er født og opvokset i Grenaa. Her blev han efter skolen cykelbud, og da han også kom til afholdsmøder i det lokale missionshus, fik han tilnavnet Det 11'te Bud. Henning Sørensen fik fast plads i Grenaas menighedsråd som grundtvigianer, hvor han var med til at få den første kvindelige præst ansat. Efter en tid som arbejdsmand fandt Henning Sørensen job som skraldemand. I otte år sad han i Grenaa Byråd for Socialistisk Folkeparti. I dag er han skiftet til Enhedslisten. Henning Sørensen har ikke nøjedes med at skrive læserbreve, men er desuden en flittigt brugt foredragsholder og har udgivet en række bøger, bl.a. sine erindringer i bogen "Fra mit livs skraldespand" og en biografi om Larsen-Ledet "Ned med den fordømte snaps". Senest er udkommet "Afholdsbevægelsen i Norden". Henning Sørensen vil fortsætte med afholdsarbejdet, så længe han lever. Men ved årsmødet i Danmarks Afholdsforening i juni i år trækker han sig som formand. Fødselsdagen fejres med alkoholfrit åbent hus i dag lørdag kl. 11-15 i Forsamlingshuset, Markedsgade 2 i Grenaa.