Lokalpolitik

80 år

Evald Jensen

Evald Jensen

¤Evald Jensen, Torsvang 29, Nørager, fylder lørdag 80 år. Evald Jensen er født i Katbjerg ved Mariager. Efter at have arbejdet nogle år ved landbruget kom han som 18-årig i murerlære i Hobro. I 1958 flyttede han til Nørager, idet han blev ansat hos murermester Dalsgaard, der netop havde påtaget sig at bygge det ny mejeri. I 1962 blev Evald Jensen selvstændig, idet han overtog Dalsgaards murerfirma. Han var murermester i 17 år, indtil firmaet blev afhændet. Efter 1979 har han således arbejdet som lønmodtager, indtil han gik på efterløn. Evald Jensen har gennem årene engageret sig meget i lokalsamfundet. Han har været formand for Nørager Idrætsforening, borger- og håndværkerforeningen og for vandværkets bestyrelse. I en periode var han i SID's bestyrelse, i bestyrelsen for Væksthus Nørager og for Boligforeningen Nørager. Interessen for politik bevirkede, at han blev medlem af Socialdemokratiet fra 1965, og i 1974 blev han valgt ind i Nørager kommunalbestyrelse, hvor han sad i 24 år. I alle årene var han medlem af teknik- og miljøudvalget, og i fire år fra 1978 var han formand for udvalget. I perioder var han også medlem af ejendomsudvalget, økonomiudvalget og erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Som medlem af kommunalbestyrelsen blev Evald Jensen indvalgt i bestyrelsen for Fællesforbrændingen, hvor han havde sæde i 20 år, heraf 12 år som formand. Evald Jensen blev i 1952 gift med Irma, og de har fire børn, hvoraf de tre har bosat sig i området, mens den ældste datter bor i København. Der er syv børnebørn i alderen fire til 31 år. Fødselsdagen fejres med den nærmeste familie.