EMNER

80 kvinder og fire mænd

HJØRRING:Det var et ganske usædvanligt landbrugsarrangment, der fandt sted på Vejlby Landbrugsskole forleden. For hvor det mandlige køn plejer at være særdeles overrepræsenteret, var det modsatte tilfældet på netop denne konference, hvor det da også handlede om at få flere kvinder til at være aktive i de danske landboorganisationer. "Fuld Effekt" hed konferencen, som socialkonsulent Susanne Sander fra LandboNord var medarrangør af. Og det fik arrangørerne. - Det var en rigtig god dag, som forhåbentlig bliver en begyndelse til at flere kvinder får mod på at tage del i det organisatoriske arbejde i landbruget, siger Susanne Sander. Hun oplevede en god stemning på konferencen, som i første omgang blev startskuddet for en række lokale kvindegrupper. Disse grupper skal igang med at etablere jævnlige møder og sammenkomster, hvor kvinderne, som oftest ægtefæller til landmænd, henad vejen får skabt en bevidsthed om egne muligheder for indflydelse - og får modet til "at gå planken ud". - Det er et udtryk, som en af oplægsholderne, Lone Sondrup, som er formand for Hobro og Omegns Landboforening, brugte i sit indlæg, da hun fortalte om sin egen vej til indflydelse, siger Susanne Sander, som er overbevist om, at der med konferencen er sat en proces igang, som på sigt vil kunne ses i de lokale bestyrelser.