Sindal

80 seniorgolfere i Fjerritslev

FJERRITSLEV:Jammerbugtens Seniorgolfklub har holdt generalforsamling i Restaurant Starkær. Formand Folmer Møller berettede om en stabil medlemskreds på omkring 80. - Klubbens medlemmer er flittig til at slutte op om de arrangementer og turneringer, der har været i løbet af sommeren. Seniorklubben har to venskabsklubber, nemlig Sindal og Aabybro. - I løbet af sommeren spiller vi mod dem på såvel hjemme- som på udebane, berettede Folmer Møller. Der var genvalg til Marie Jensen og nyvalg til Else Gamst. Hun afløser Margit Hansen, der planlægger at flytte fra byen. Klubbens vedtægter blev ændret, så de er opdaterede med hensyn til den navneændring, der skete forrige år. Efter generalforsamlingen var der fællesspisning og underholdning ved Kurt Gregersen, Halvrimmen. - Det blev en hyggelig aften med masser af sange fra Han Herred Sangbogen. På den måde var ¨vi med til at fejre Sangens år, fortæller Folmer Møller