Skolevæsen

80 talentbørn skal plejes

Kommunen arbejder videre med specielle tilbud til de højt begavede i folkeskolen.

Anders Starberg er en af de mange hundrede elever, der har fået specialundervisning, fordi han havde svært ved at stave og læse. Efter den fornødne hjælp lykkedes det at få studenterhue, og han går nu på universitetet sideløbende med det politiske arbejde i Frederikshavn Byråd. Her ønsker han nu at gøre en særligt indsats for de meget intelligente børn. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Anders Starberg er en af de mange hundrede elever, der har fået specialundervisning, fordi han havde svært ved at stave og læse. Efter den fornødne hjælp lykkedes det at få studenterhue, og han går nu på universitetet sideløbende med det politiske arbejde i Frederikshavn Byråd. Her ønsker han nu at gøre en særligt indsats for de meget intelligente børn. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Anders Starberg Pedersen (S) glæder sig over, at der nu kommer fokus på de højt begavede børn i kommunens folkeskoler. Han bragte emnet på den politiske bane allerede i foråret. I mellemtiden har forvaltningen lavet en lille undersøgelse af antallet af den type børn. Det fører nu til, at der arbejdes videre med en eller anden form for pilotforsøg med specielle tilbud til de elever, der har særlige forudsætninger for at tilegne sig og bruge viden. Det har vist sig, at der i kommunens folkeskoler er cirka 80 særligt intelligente børn. Det svarer til cirka fire elever per skole. Det er forskelligt, hvad de 80 børn er kloge på. Flertallet viser dog særlige evner i matematik og sprog. Andre udmærker sig på det naturvidenskabelige, kreative, musiske eller kropslige område. Den lille undersøgelse viser dog også, at det er svært at definere intelligens eller begavelse. Nogle elever kan være skrappe på et felt og svage på andre. Desuden er det vigtigt at understøtte de højt begavede børns sociale kompetencer. Hidtil har de enkelte skoler honoreret elevernes krav med tilbud om særlige hold eller særlige undervisningsmaterialer, sværere opgaver eller undervisning i ældre klasser. - For mig er det afgørende, at folkeskolen er for alle. I årevis har vi haft fokus på specialundervisning af de knapt så dygtige, af de elever, der har svært ved at lære. Nu skal vi også gøre noget for de elever, der intelligensmæssigt er i den anden ende af skalaen, siger Anders Starberg Pedersen. - Hvis vi kender hinanden, uanset vores intelligens, udseende og baggrund, så giver det større sammenhængskraft. Derfor skal der på den enkelte skole være de nødvendige tilbud - også til højt begavede børn. Eleverne skal ikke isoleres i bestemte klasser eller hold, mener Anders Starberg. De frederikshavnske folkeskoler er langt fra det optimale mål. Derfor støtter Anders Starberg eventuelle konkrete forslag om ekstra undervisning på særlige tidspunkter, eventuelt i form af talentlejre i nogle weekender. Det er nu op til forvaltningen at strikke nogle forslag sammen.