800 genstande pr. dansker

EMNER 30. september 2002 08:00

800 genstande. Så meget drikker en gennemsnitsdansker over 14 år om året. Men alt for mange drikker væsentligt mere. Hvor meget 800 genstande egentlig er, hvor meget 800 ølflasker fylder, viser Nordjyllands Amts Rusmiddelorganisation, Foldbjergcentret, i samarbejde med unge fra Handelsskolerne, der har studeret alkohol, i eftermiddag i midtbyen i Hjørring, Aalborg og Hobro. Der vil de samtidig uddele materiale og diskutere alkohol og rollemodeller med forbipasserende i anledning af uge 40, som er Sundhedsstyrelsens 13. af sin art. Trods 12 års kampagner med det gennemgående tema at kvinder max. må drikke 14 genstande om ugen og mænd max. 21 genstande er danskernes alkoholforbrug fortsat uændret stort. Og ikke mindst de unges forbrug af alkohol er uforholdsmæssigt stort. Derfor er Sundhedsstyrelsen i sin 13. kampagne i år gået et skridt videre, og den henvender sig i år også til den voksne befolkning i dens egenskab af at formidle fornuftige alkoholvaner og – kultur til børn og unge. Som normsættere for børns og unges alkoholvaner og –forbrug. Det er baggrunden for endnu et initiativ i Nordjylland i den kommende uge. "Hvorfor gør de ikke, som vi siger?" er overskriften på en temadag, som Foldbjergcentret står for på Psykiatrisk Sygehus i Aalborg fredag. Der vil cand.pæd. & psyk., John Halse, Børns Vilkår, give sit bud for foreløbig 80 voksne, der har med børn og unge at gøre. Foldbjergcentret står i forlængelse af uge 40 også for en debataften "Er de unge vilde – eller har vi den ungdom vi fortjener?". Aftenen, der er arrangeret i samarbejde med FO afvikles først 22. oktober i Aalborg, hvor Anja Dalhoff, der tilrettelagde tv-serien "De vilde unge" vil deltage sammen med de lokale kræfter, skoleleder Linda Schøneberg, forfatter og terapeut Susanne Broeng og tidligere anorektiker Rikke Johnsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...