800 nye kunder budt velkommen

Aars Fjernvarmeforsyning, der får nye fjernvarme-forbrugere i Suldrup og Haverslev, skifter navn

En del af den 16 km lange fjernvarmeledning mellem Aars Varmeværk og Suldrup og Haverslev er klar til at blive gravet ned øst for Aars.
Forbrugerforhold 1. september 2011 06:00

Generalforsamlingen i Aars Fjernvarmeforsyning var præget af forsyningsselskabets store aktivitet omkring fusion med naboforsyningerne i Suldrup og Haverslev. Vedtægterne blev nemlig ændret og i den forbindelse blev det vedtaget, at forsyningsselskabet fremover skal hedde Aars Fjernvarme - et mere mundret navn end det hidtidige Aars Fjernvarmeforsyning. - Vi kan se tilbage på et særdeles aktivt år, og der er ingen tegn på, at travlheden bliver mindre fremover. Sidste år bød vi velkommen til 460 nye forbrugere fra Hornum, og i år modtager vi 800 nye forbrugere fra Suldrup og Haverslev, lød det i formanden, Svend F. Andersens beretning. - Godt nok er den fysiske tilslutning ikke sket, men juridisk har fusionen været i kraft siden 1. juni. Værkerne i Suldrup og Haverslev fortsætter uændret, indtil den fysiske tilkobling er sket, pointerede Svend F. Andersen. Arkæologien kan forsinke Arbejdet med transmissionsledningen er godt i gang efter en meget lang sagsbehandling. - Det er en stram tidsplan, hvor en af de store forsinkelser kan blive de arkæologiske udgravninger. Samarbejdet går på bedste måde, men det tager tid og giver store udgifter. Foreløbig kan vi konstatere ekstraudgifter på cirka 600.000 kr., oplyste fjernvarmeformanden. Aars Fjernvarmeforsyning har fået henvendelse fra Sønderup og Haubro om muligheden for at få fjernvarme fra Aars Varmeværk. - Begge henvendelser er absolut interessante og realistiske, men med de mange øvrige projekter, vi har gang i for øjeblikket, har vi ikke kapacitet til denne opgave lige nu, men vi ser på sagen efter den kommende vinter, understregede Svend Andersen. Den kolde vinter resulterede i et rekord-varmesalg på 82.242 MWh mod kun 74.434 MWh året i forvejen.. Uændret varmepris - Den meget kolde vinter betød et øget forbrug af halm, flis og naturgas. Alligevel lykkedes det at fastholde bestyrelsens mål om stabil og uændret varmepris. Det større varmeforbrug betød dog, at mange forbrugere fik en ekstra regning. Formanden oplyste, at området ved Løgstørvej - Vestre Boulevard og frem til fjerkræslagteriet samt erhvervsområdet fra Markvænget til Messevej er godkendt som nye forsyningsområder. I den forbindelse har Aars Fjernvarmeforsyning indgået aftaler med 17 nye parcelhus-forbrugere om fjernvarmetilslutning. Antallet af forbrugere er lige nu 4384 plus de cirka 800 fra Suldrup og Haverslev, som endnu ikke forsynes fra Aars Varmeværk. Normalforbrug for et gennemsnits parcelhus koster cirka 11.000 kr., hvilket er blandt de billigste varmepriser i Danmark. Fjernvarmeformanden fortalte, at der på Aars Varmeværk er investeret cirka 13 millioner kr. i opgradering bl.a. af røggaskøling. Det betyder, at der kan udvindes 15 procent mere varme på den samme mængde affald, hvilket stort set svarer til forbruget i Suldrup og Haverslev. Til bestyrelsen genvalgtes formanden, Svend F. Andersen, Hans Saugstrup og Henning Westergaard. Vedtægtsændringerne skal nu til behandling på en ekstraordinær generalforsamling på Aars Varmeværk den 19. september.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...