EMNER

800 pensionister kan ikke tage fejl

AARS:Medlemstallet er højt, og der er tilsyneladende udbredt tilfredshed med arrangementerne. I hvert fald kan Svend Erik Jensen, formand for Aars Pensionistforening, konstatere, at medlemstallet holder sig stabilt på 800. - Med en enkelt undtagelse har der været god tilslutning til de arrangementer, vi holdt sidste år, fortæller han efter generalforsamlingen forleden. Undtagelsen er foreningens danseaftener i Kimbrerhallen - Der svigter publikum. Vi skal helst være hundrede, og vi er lige omkring 80. Derfor flytter pensionistforeningen nu forsøgsvis danseaftenerne fra den anden lørdag i måneden til den sidste lørdag i et håb om at lokke medlemmerne tilbage på gulvet. - Det er god motion, og jeg mener nu ikke, at det gør noget, at det koster lidt penge. Svigter pensionisterne dansen, strømmer folk til gengæld til bankopladerne. Og det er ikke bare medlemmerne. - Jeg tror, at bankospillene har haft fremgang, fordi der er mange unge, der er begyndt at gå til spil. De køber flere plader, og så hjælper det også, at vi har indført x-stra bingo, hvor der kan vindes op til 1000 kroner, vurderer han. Gymnastikken frister også medlemmerne. Mandag efter mandag i vinterhalvåret møder 70 op for at motionere en times tid under kyndig vejledning af Ingrid Hvass. Bowling lokker 160 medlemmer, og der er pænt - men ikke prangende besøg - i datastuen på erhvervsskolerne. - Vi kunne godt tænke os, at lidt flere ville prøve eksempelvis at sende et lille brev på computeren, siger Svend Erik Jensen. Det skorter i det hele taget ikke på aktiviteter i foreningen, der også arrangerer kroket, petanque og gåture - naturskønt tilrettelagt af Svend Thybo. Desuden er der alle turene og foredragene. Sidste år blev det både til en tur til Norge og fire dage på Sydhavsøerne foruden eksempelvis en heldagstur til Danfossmuseet på Als. Foredragene har omfattet spændende folk som heksen Danny Druehyld og præsten Anders Bonde fra Hadsten. Jean Bloch og Kaj Holst har forladt bestyrelsen, som i stedet blev suppleret med Ejnar Nørtoft og Mitzi Pedersen. Niels Larsen fortsætter som suppleant. - Ved en beklagelig fejl var vi kommet til at skrive i dagsordenen, at han var på valg og ikke ønskede at genopstille. Ingen af delene passer, beklager Svend Erik Jensen en smule brødebetynget. Bestyrelsen konstituerer sig 22. januar.