EMNER

81 KOMMUNALE SPECIALSKOLER

Indtil nu har amterne i hele Danmark drevet 108 specialskoler. 81 af dem overtages til nytår af kommunerne, mens de resterende - heriblandt tale- og høre-institutterne - føres videre af regionerne.