82 fiskefartøjer står til at blive hugget op

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nu er der lagt beslag på hele støttepuljen til ophugning af fiskefartøjer.arkivfoto: bent bach

ÅRHUS:Ejerne af i alt 82 danske fiskefartøjer har nu tilsagn om statsstøtte til ophugning. Og det bliver nok også de sidste nogen sinde, der får det som middel til at tilpasse fiskeflåden til de færre og færre fangstmængder. Det siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Flemming Kristensen. - Fremover kommer tilpasningen nok kun til at foregå ved, at nogle sælger deres både og fangstkvoter til andre fiskere, siger Flemming Kristensen. Der er nu lagt beslag på hele den ekstraordinært store støttepulje på 240 millioner kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti afsatte sidste år som led i en aftale om at omlægge fiskeriet. Aftalen indebærer, at fiskekvoterne nu følger bådene, og at fiskerne har lov at handle og bytte indbyrdes. Formålet er at skaffe flere fisk til færre både, så det bedre kan løbe rundt for de hidtil generelt økonomisk trængte fiskeskippere. Frygt manet i jorden Erhvervets små fiskere har frygtet, at hele omlægningen skulle ende med, at de blev opkøbt af de kapitalstærke, store skippere og redere. Fiskeriforeningens formand, Flemming Kristensen, siger, at det ikke er det billede, der umiddelbart tegner sig. - Vi kender ikke hele billedet endnu. Men der har været flere små skippere, som har købt op blandt de større, siger fiskeriformanden. Under en første runde i foråret fik 36 fiskefartøjer tilsagn om støtte, hvoraf kun en snes stykker har meldt tilbage, at de vil benytte sig af tilsagnet. Det skyldes, at der var usikkerhed om størrelserne på de enkelte såkaldte fartøjskvoteandele (FKA), så ingen vidste, om det bedst kunne betale sig at hugge fiskebåden op, eller om der var flere penge i at sælge eller selv fiske videre. Fødevareministeriet har nu meldt FKA’erne ud, men der er stadig nogen usikkerhed om, hvad det endelige regnestykke bliver for flere fartøjer. Så det er også uvist, hvor mange af de 63 nye fiskebåde, som har fået tilsagn i 2. runde, der benytter sig af tilsagnet, siger Flemming Kristensen. - Men lige meget, hvor mange det bliver, har det da hjulpet ved at give de tilbageværende flere fisk, siger fiskeriformanden. Mange af dem, der har besluttet at lægge op, er ældre fiskere, skønner han. De 63 fiskere, som netop fået tilsagn, skal give endelig besked om fire uger. Inden da regner Danmarks Fiskeriforening også med at have fuldt overblik over FKA-ordningens konsekvenser for hvert enkelt fartøj i hele flåden./ritzau/