Lokalpolitik

82 lodsejere berørt

Eltra har afsluttet de foreløbige forhandlinger, hvor kun fire har krævet ekspropriation

HIMMERLAND:Eltra har i efteråret afsluttet forhandlingerne med de 82 lodsejere, der bliver direkte berørt af den planlagte 400 kV forbindelse på den 23 kilometer lange delstrækningen fra Bramslev til Haverslev. - Kun fire af lodsejeren valgte ekspropriation under vores forhandlinger, mens 33 til gengæld har accepteret placeringen af højspændingsledningerne og masterne. Til gengæld ønsker de erstatningens størrelse afgjort ved en voldgiftsret, forklarer Eltras sagsbehandler, anlægsingeniør Kristian Andersen. De resterende har accepteret Eltras tilbud til erstatning. - Men de bliver ikke ringere stillet af den grund, for i spørgsmålet omkring erstatningernes størrelser bliver de ligestillet med de lodsejere, der har valgt enten ekspropriation eller voldgiftsret. Også uanset at afgørelserne her bliver anket videre op i systemet, blandt andet taksationskommissionen, Vestre Landsret og Højesteret, understreger Kristian Andersen. Han påpeger samtidig, at selv om fire har valgt ekspropriation, så kommer det ikke til at forsinke anlægsprogrammet på nogen måde. - Det har vi taget højde for, og efter planen går vi næste forår i gang med at støbe fundamenter til masterne. Hele arbejdet foregår i etaper inklusiv kabellægningen, og de første master på strækningen skal rejses efter sommerferien næste år og alle være rejst i efteråret, forklarer Kristian Andersen. Opkøb af fem huse Linieføringen af 400 kV højspædingsledningerne op gennem Himmerland fra Bramslev til Haverslev betyder, at fem lodsejere kommer til at bo mindre end 50 meter fra ledningerne. Det betyder, at Eltra i henhold til landsaftalen mellem landboorganisationerne og elsektoren har pligt til at opkøbe de pågældende ejendomme. De berørte lodsejere har dog også den mulighed at beholde deres ejendom med en reduceret erstatningsudbetaling til følge, hvis de fremover vil acceptere at bo så tæt på højspændingsledningerne. - Ingen af de fem har dog valgt denne alternative løsning, til gengæld har de truffet aftale med Eltra om at måtte blive boende i en periode, indtil de finder en ny bopæl. Selv om de må blive på deres ejendomme som lejere helt frem til ibrugtagningen af strækningen fra Århus til Aalborg i foråret 2004, så viser tidligere erfaringer, at lodsejerne allerede finder en ny bolig inden for mellem trekvart og et år, tilføjer anlægsingeniør Kristian Andersen fra Eltra.