Klarup

84-årig er årets håndværker

Årets håndværker i Aalborg er klejnsmed Leif Hermann Arthur Hattmann fra Klarup.

Borgmester Henning G. Jensen og klejnsmeden, Leif Hattmann, der stadig svinger forhammeren. Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Borgmester Henning G. Jensen og klejnsmeden, Leif Hattmann, der stadig svinger forhammeren. Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Udnævnelsen fandt sted ved Aalborg Håndværkerforenings store legatuddeling i Byrådssalen i Aalborg. Sine 84 år til trods er Leif Hattmann stadig aktiv og holder århundreders smedetraditioner i hævd med fast base i Håndværkerhuset i Kattesundet. Han svinger stadig sine 2 kg forhammer over de glødende jern fra essen for at smede ting, der ikke blot er lige op og ned, men udover funktion også kan tjene som dekoration. Siden Leif Hattmann i 1947 blev ansat som klejnsmed på Kjærs Maskinfabrik i Aalborg og frem til 1987, da han gik på pension fra rørværkstedet på Aalborg Industries har han konstant været beskæftiget som klejnsmed på en række af Aalborg industrivirksomheder. I 1988 deltog han i Håndværkerhusets stiftende generalforsamling og har siden med sin faglige kunnen og sit gode humør været et af husets omdrejningspunkter. Legatet er indstiftet af Aalborg Kommune i 2004 og gives til en aktiv håndværker, som gennem sin faglige dygtighed og evne til at videregive den i særlig grad har medvirket til at holde sit fags traditioner i hævd.