85 år

Inge Mejer Antonsen

Inge Mejer Antonsen

¤Inge Mejer Antonsen, tidligere museumsinspektør, mag. art., Virum, fylder søndag 85 år. Inge Mejer Antonsen er født i Hasseris, Aalborg, og student fra Aalborg Katedralskole. Hun blev uddannet mag. art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet i 1956. Fra 1958 til 1995 var hun videnskabelig medarbejder og museumsinspektør ved Nationalmuseets afdeling for Nyere Tid (1660 og fremefter), og hendes ansvarsområde var konge, adel og borgerkultur i Danmark og i vore tidligere kolonier. I 1961 blev hun Nationalmuseets repræsentant i Kunstakademiets opmålingsekspedition til det tidligere Dansk Vestindien med særligt henblik på boligkulturen i den danske tid. Hun fotograferede og opmålte sammen med arkitekt Rigmor Andersen ældre hjem og inventar og har ved senere rejser, også til andre øer i Caribien, udbygget dette arbejde. Hun var været i bestyrelsen for Liselund Gl. Slot, Reventlow-museet Pederstrup, Ledreborgfonden m.fl. Og hun har været medlem af bestyrelsen for Helga Anchers Fond, der driver Museet Michael og Anna Anchers Hus i Skagen. Hun var formand og leder af museet fra 1983 til 2001. Inge Mejer Antonsen har været konsulent og deltaget i indretningen af en række interiøer, bl.a. i Christian V111's Palæ på Amalienborg, Dehns Palæ (Apotekerforeningen) og Liselund Gl. Slot. Endvidere har hun forestået restaureringen af Prinsens Palæ (den ældste del af Nationalmuseet) og Michael og Anna Anchers Hus i Skagen. Inge Mejer Antonsen er lige nu ved at færdiggøre en beretning om Michael og Anna Anchers Hus i Skagen, som hun efter Helga Anchers død sammen med Jan Zibrandtsen indrettede til museum. Desuden arbejder hun løbende med tilrettelæggelse af publikationen af det indsamlede materiale om boligkulturen i Dansk Vestindien.

Forsiden