Brønderslev

85 år

Chresten Clausen, Vintervænget 35, Brønderslev, fylder i dag 85 år. Han er den ældste af tre søskende.

Som meget ung kom han ud at tjene som høverdreng og havde flere pladser som karl på landet. Værnepligten aftjente han ved livgarden i København. Efter hjemkomsten blev han fodermester og havde to pladser, inden han købte sin egen gård. I 1959 købte han sammen med sin hustru en landejendom på Grishøjgårds mark. Den blev drevet som alsidigt landbrug med køer og grise. Chresten var flittig med traktor, hvor han var ude hos andre naboer for at hjælpe dem med arbejde. Han havde også en mælketur, hvor han kørte med mælk til Luneborg Mejeri. De drev gården frem til 1978, hvor helbredet var begyndt at svigte. Derefter købte de hus i Brønderslev, hvor den første opgave var at få anlagt have. Det var i store træk Chresten, som passede haven med stor flid. I 1980 kom han med i pensionistforeningen, og her blev han valgt til kasserer - en post bestred frem til 2007, hvor han valgte at stoppe af helbredsmæssige grunde. I 1993 mistede Chresten sin hustru. Han har tre børn, 12 børnebørn og 20 oldebørn. Fødselsdagen fejres søndag sammen med familien.