Løgstør

85 år

¤Poul Erik Hansen, tidl. købmand, Skovlyvej 6, Løgstør, fylder torsdag 85 år. Poul Erik Hansen fik sin uddannelse hos grosserer Th. Mikkelsen A/S, Løgstør, og hos skibshandler H. Wadmann Pedersen, Løgstør. Senere var han en tid kommis hos købmand Thorhauge, Løgstør. Han har hele sit liv boet i Løgstør bortset fra perioden, hvor han aftjente sin værnepligt hos Jyske Dragonregiment i Randers. I 1953 giftede han sig med Erna, og de købte og drev en velanset købmandsforretning på Østerbrogade i Løgstør. De har to piger og fire børnebørn, som Poul Erik Hansen bruger meget tid på. Som ung var han formand for HK i Løgstør, og han var i mange år kasserer i bestyrelsen for Løgstør Idrætsforening. Som selvstændig kom han også i bestyrelsen for Løgstør Handelsstandsforening og var senere formand i nogle år. Han har også været i bestyrelsen for Løgstør Hallernes Venner og var i ca. 10 år formand for den gamle forening Borgernes Sygekasse. Poul Erik Hansen har desuden været med i utallige revyer og dilettantforestillinger. I 1986 afhændede han og Erna forretningen og gik på pension. Tiden bliver nu brugt i huset og haven på Skovlyvej 6, og de holder også meget af gå- og cykelture i den skønne natur omkring Løgstør, ligesom de holder af at være sammen med børn, svigerbørn og børnebørn. En tid var han også frivillig medarbejder på Midtfjord Radio. Fødsellaren er hjemme på dagen, hvor gæster er velkomne.