Jerslev

85 år

Jens Anker Nielsen, Livøgade 7, Jerslev, fylder torsdag 85 år.

Jens Anker Nielsen købte i 1955 sammen med sin hustru, Anna Marie, et lille husmandssted på Hækkensvej øst for Jerslev. Jens Anker Nielsen har altid været en flittig og arbejdsom mand, hvilket tydeligt kunne ses på ejendommen, der ved overtagelsen kun bestod af et mindre jordareal og få dyr. Gennem årene blev der købt mere jord til og dyreholdet udvidet. Da parret nærmede sig pensionsalderen, overtog sønnen lidt efter lidt gården, og Jens Anker blev ansat som hjælper. I 1996 flyttede Jens Anker sammen med sin hustru til Jerslev, men han fortsatte med at arbejde på gården, hvor han især tog sig af pasningen af de små kalve. Han deltog dog også i andet forefaldende arbejde. Som 80-årig sadlede Jens Anker om og blev fuldtids bymenneske. Han nyder nu sit otium sammen med Anna Marie, men han kan dog stadig lokkes til at give en hjælpende hånd på gården. Foruden sønnen, der har gården, har Jens Anker en datter, der bor på Samsø, og et barnebarn.

Forsiden