Lokalpolitik

85 år

Hans Lassen, kammerherre, tidligere stiftamtmand, Jakob Skomager Vej, Aalborg, fylder tirsdag 85 år.

Hans Lassen

Hans Lassen

Hans J. Lassen var statsamtmand i Nordjyllands Amt og stiftamtmand over Aalborg Stift i perioden 1981-96. Han er opvokset på Sjælland og uddannet jurist i 1953. Herefter blev han ansat i Grønlandsdepartementet som fuldmægtig hos landshøvdingen, senere som ministersekretær, fuldmægtig og kontorchef i Grønlandsministeriet. I 1973 blev Hans J. Lassen selv landshøvding og var det indtil 1979, da Grønland fik hjemmestyre. I alt var Hans J. Lassen i 26 år i Grønlandstjenesten, heraf ca. 10 i Grønland. Ved det amerikanske B 52 bombeflys nedstyrtning i 1968 blev Hans J. Lassen sendt til Thule som den danske regerings repræsentant i forhold til såvel de amerikanske myndigheder som de opsendte danske videnskabsmænd samt for at varetage den lokale grønlandske befolknings interesser. Et andet hovedområde har været udviklingen af det grønlandske erhvervsliv, først og fremmest fiskeriet og den deraf følgende industri samt forholdet til de store statslige virksomheder KGH og GTO. Hans J. Lassen blev efter Grønlandsårene amtmand og to år senere statsamtmand i Nordjyllands Amt og stiftamtmand over Aalborg Stift med deraf følgende tilsynskontakt til kommunerne i amtet, varetagelsen af familieretsområdet, hvor Nordjyllands Statsamt blev foregangsamt for tidlig rådgivning i ægteskabssager. Efter pensioneringen i 1996 har Hans J. Lassen udover fortsat administration af en række legater og fonde koncentreret sig om etableringen af fredsskov på sin tidligere landejendom i Sindal - fra bøg til valnød og fra Rubinia til lærk. Ejendommen har også dannet rammen om samvær med børn og børnebørn samt gode venner.