Fjellerad

85 år

Finn Nielsen, Tulsted, Aspvej 4, Asp, Skørping, fylder søndag 85 år.

Finn Nielsen

Finn Nielsen

Finn Nielsen er uddannet ved landbruget og var i to år elev på Næsgaard Agerbrugsskole, i to år forvalter på Serritslevgård ved Horsens og i et år forvalter på Støvringgård ved Randers. I 1957 købte Finn Nielsen og hans hustru, Jette Fjellerad, Vestergaard, hvor de boede, indtil de i 1964 overtog forpagtningen af Finn Nielsens fødehjem, Tulsted, under Sorø Akademi. Her havde faderen, Julius Nielsen, været forpagter i 40 år. Finn Nielsen varetog forpagtningen af Tulsted på bedste vis, og det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse, da han og Jette i 1995 fik mulighed for at købe gården efter 31 års forpagtning. For fem år siden solgte de Tulsted til sønnen Kim Nielsen, men parret bor stadig på gården. Finn Nielsen har tidligere haft adskillige tillidsposter. Han har bl.a. været i ledelsen af Tolvmandsforeningen, Frøavlerforeningen, Rotary Rebild og Rebild Selskabet.