85 år

Lars Gunnar Jacobsen, fhv. kørelærer, Ulrik Birchs Vej 51, Vadum fylder fredag 85 år.

Lars Gunnar Jacobsen

Lars Gunnar Jacobsen

Lars Gunnar Jacobsen er født i Vestergade i Herning, og i 1947 blev han indkaldt til militæret og skulle møde i artillerilejren ved Esbjerg. Da det var lige efter krigen forgik et halvt år af tjenestetiden i Tyskland. Den normale tjenestetid var 12 måneder, men da tiden var udløbet, truede russerne med at ville tage Bornholm. Derfor blev soldater tiden 14 måneder. Efter nogle år med forskellige jobs blev Lars Gunnar Jacobsen i 1952 genindkaldt, og da det var normalt, at man blev rykket en grad op, så blev han nu korporal, herefter gik turen til sergentskole i Ringsted. I 1953 kom han til Hvorup Kaserne her ved Aalborg med kontrakt til 1960, men inden da flyttede man hele regimentet til Tønder. Da Lars Gunnar Jacobsen i 1955 med hustruen Ruth og deres datter Joan netop var flyttet til Nørresundby ville han gerne blive, derfor tog han uddannelsen som kørelærer på Svanemøllens kaserne i København og fik tjeneste som oversergent og kørelærer på Flyvestation Værløse. Efter lidt mindre end et år fik han mulighed for at bytte, så han kom tilbage til Flyvestation Aalborg. I 1987 stoppede han som kørelærer på Flyvestation Aalborg, og han bestyrede derefter Kørelærerforeningens baneanlæg ude på Lufthavnsvej i seks år. I 1963 flytter familien ind i Møllehuset i Vadum, her startede han sin egen køreskole i Vadum, som han kørte sideløbende med sit arbejde på Flyvestation Aalborg I dag nyder han pensionist tilværelsen sammen med venner og familie. Dagen fejres med åbent hus i fælleshuset, Brodersensvænget mellem 13 og 16.