Nøvling

85 år

Hans Christian Henriksen

Hans Christian Henriksen

Hans Christian Henriksen, tidligere lagerforvalter, Nøvlingparken 2, Nøvling, fylder torsdag 85 år. Hans C. Henriksen er født i Lille Nygadekvarteret i Aalborgs gamle bydel, hvor hans far, Niels Henriksen, drev en af byens ældste kolonialforretninger. Han kom i lære hos købmand Chr. H. Olesen og fortsatte efter endt læretid som kommis hos sin far. Hans C. Henriksen blev senere ansat i det daværende Dansk Esso i Oliehavnen, hvor han var forvalter i 32 år frem til sin pensionering i 1986. Det sidste år af besættelsen tilbragte han i KZ-lejr i Frøslev og blev efter krigen formand for en lille gruppe af tidligere fanger, der dannede tårn 5 Kommandoen. Foreningen bestod af medlemmer fra Danmark, Australien og USA og skaffede penge til genopførelsen af to af de gamle vagttårne i Frøslevlejren. Som ung var Hans C. Henriksen en ivrig bueskytte og vangt bl.a. et danmarksmesterskab og var et værdsat medlem af Aalborg Bueskyttelaug.