85 år

Ove Grønborg Lunden, Hørup Bygade 66, Høruphav, fylder fredag 85 år. Ove Lunden er født på Dyrehavegård i Kolding som den yngste af en søskendeflok på fire. Som niårig mistede han sin mor og blev, udover sin far, opdraget af sin faster Ingeborg, der flyttede ind hos broderen, og som Ove derfor fik et meget nært forhold til. Han var i nogle år forvalter for sin far på Dyrehavegård og havde, sammen med sin hustru Kristine, flere forskellige gårde på Koldingegnen, indtil han sidst i 1960’erne valgte at sælge for at læse til landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Siden blev det til 22 år på Rønhave Forsøgsstation, hvor han arbejdede, til han blev 70 år. Ove Lunden har altid deltaget i foreningsarbejde og været politisk aktiv. Han har bl.a. i en årrække været formand for Skanderup Friskole, formand for Teknikerforeningen, formand for Sundeved Ungdomsskole, været aktiv i Grænseforeningen, med i Ældremobiliseringen og Ældrerådet. I 1986 havde Ove Lunden den store sorg at miste sin hustru, med hvem han har seks børn. Der er et tæt familiesammenhold i Lunden-”klanen”, der udover seks børn og seks svigerbørn også består af 15 børnebørn og 17 oldebørn. Ove Lunden er meget interesseret i sin familie. Også den store del, der er i Vendsyssel, har han besøgt mange gange. Han bor nu dør om dør med sin veninde gennem mange år, Ellen. De to hjælper hinanden i det daglige, spiser sammen og har været på en del rejser sammen. Deres fælles hobby er kortspil, og de er med i to kortklubber. Derudover er det gennem årene blevet til svømning og keglespil og om vinteren gymnastik. Det er også Ove, der slår græs på fællesområdet ved deres andelsboliger samt sørger for at hejse flaget ved runde fødselsdage. Dagen fejres i Skyttehuset i Kær sammen med familie og venner.