Redningsvæsen

85 år

Edgar Bødker, fhv. regionsdirektør i Falck, Leandervej 9, Aalborg, fylder mandag 85 år.

Edgar Bødker

Edgar Bødker

Edgar Bødker er uddannet kontorassistent på Falcks hovedstation i København. I 1951 blev han vagtmester i Næstved, hvor han senere avancerede til udrykningsleder og stationsleder. Indtil 1964 var han distriktsleder for området Sydsjælland. I 1964 kom han til Falcks Redningskorps Aalborg A/S (Nordjyllands Redningskorps A/S). Her startede han som driftsleder, blev senere direktør og administrerende direktør, og fra 1982 til 1989 var han regionsdirektør for Falck i Nordjyllands Amt. Han var desuden fra 1982 til 1988 medlem af bestyrelsen for Falcks Redningskorps A/S. Edgar Bødker har også været medlem af Indenrigsministeriets udvalg vedrørende Civilforsvar og Brandvæsen og medlem af Justitsministeriets udvalg vedrørende udrykningssignaler. I 1962 modtog Edgar Bødker Hamburg Senats medalje for sin indsats ved stormfloden. Han har modtaget 30 års hæderstegn i guld fra New Jersey State Council, USA. I 1986 modtog han Falcks Redningskorps 40 års hæderstegn i guld. Edgar Bødker har været præsident i Aalborg Østre Rotary Klub i perioden 1975-76. I 2004 blev han ledende senior i Foreningen af gamle rotarianere.