Nørresundby

85 år

Erik Pflug

Erik Pflug

¤Erik B. Pflug, tidligere købmand, Nordvestvej 20, Aalborg, fylder onsdag 85 år. Erik Pflug har i det meste af sit liv beskæftiget sig med møbel- og boligmontering, oprindeligt i familiens forretning i Nørregade. For fem år siden blev han udnævnt til æresmedlem af Aalborg og Nørresundby Sadelmager og Tapetserer Laug. Han var en af de første, der blev optaget i det legendariske Christian Den Fjerdes Laug, da lauget blev stiftet i 1942. Det var fra starten en forening udelukkende for ¿uberyg-tede mænd og kvinder, som er danske eller af anden venligtsindet nation¿ og som sådan et samlingssted under krigen for folk, der gerne færdedes diskret og uden for Gestapos søgelys. Erik Pflug var som modstandsmand med i den effektive og slagkraftige SP-patrulje (specialpatruljen), som forebyg-gede, at Aalborg Havn blev lagt i ruiner i besættelsens sidste dage. Erik Pflug var den drivende kraft bag den bog, som lauget udgav i anledning af sit 60 års jubilæum for fem år siden ¿Besættelsestidens mindesmærker i Aalborg.¿ I næsten 20 år har Erik Pflug været kassemester i Christian Den Fjerdes Laug med dets 8000 medlemmer i 105 forskellige lande, men er nu stoppet med denne opgave. Han er dog fortsat medlem af laugets styrelse. Siden 1983 har han været i bestyrelsen for Richardt Raetzels Mindefond og har her forestået den årlige uddeling af legater til støtte for spejderarbejdet. Tilknytningen til Frimurerlogen Cimbria har haft en stor plads i Erik Pflugs hjerte gennem mere end 50 år. I 23 år redigerede han ordenens lokale blad ¿Bindeleddet¿, og først på året havde han den store glæde at modtage Frimurerordenens hæderstegn. Fødselsdagen fejres under private former.