Frøstrup

85 år

¤ Edith Andersen, Tømmerbyvej 13 Frøstrup, fylder fredag 85 år. Hun er født i Gjersbøl ved Snedsted. Efter skolegangen tjente hun i huset flere steder. I 1944 blev Edith Andersen gift med vognmand Viggo Andersen fra Skjoldborg. Samtidig startede parret vognmandsforretning i Tømmerby, hvor de kørte med kreaturer, svin og anden forefaldende transport. De drev forretningen i 35 år, hvor Edith Andersen passede telefonen, ordnede regnskab og lavede mad til chaufførerne. Desuden passede hun også hjem og børn. I 1970 overtog sønnen Bjarne forretningen. I 1988 mistede Edith Andersen sin mand, men hun bor stadig i huset, laver selv mad og klarer dagen med lidt bistand fra hjemmehjælpen. Edith Andersen strikker i stor stil tøj til Moder Theresa og Røde Kors. Tillige er hun en aktiv deltager i Indre Missions arrangementer. Hun nyder omgangen med familien. Datteren Birgit er bosat i Grønbjerg g sønnerne Bjarne i Tømmerby, Birger i Bjerre. Tillige har Edith Andersen ni børnebørn og syv oldebørn.