85 år

S.E. Christensen

S.E. Christensen

S.E. Christensen, tidligere chef for Dronningens Livregiment, Mølleå 14, Aalborg, fylder i dag 85 år. S.E. Christensen er født i Dronninglund og kom i 1937 til Aalborg, hvor han i 1941 blev student fra Aalborg Katedralskole. Skolens stærkt nationale lærerstab gjorde, at han besluttede sig til at blive soldat. Han kom på Hærens Officersskole og var i 1942-43 soldat ved livgarden. 29. august 1943 blev han interneret, men blev løsladt igen i oktober. Han deltog i modstandsarbejde - modtagelse og fordeling af svenske våben samt uddannelse af unge til at indgå i livgardens modstandsenheder. Efter befrielsen i 1945 blev S.E. Christensen delingsfører ved grænsen og indtrådte om efteråret på Hærens Officersskole. Han gjorde de følgende år karriere ved militæret og var i årene 1960-62 kompagnichef i Aalborg. Senere blev han bataljonschef i Fredericia og logistikchef i Vestre Landskommando i Århus, inden han i 1975 blev chef for Dronningens Livregiment, militær region 1 og garnisonskommandant i Aalborg. I 1984 gik han på pension og blev i samme forbindelse af Aalborg magistrat tildelt Aalborgmanden. S.E. Christensen var i perioden 1984-95 fondsadministrator for Det Obelske Familiefond og i 1984-89 tillige leder af C.W. Obel A/S i Aalborg. I foråret 1995 lod han sig pensionere herfra. S.E. Christensen er bortrejst på fødselsdagen i dag.