Læger

85 år

¤Ole Fjeldborg, overlæge dr.med., Vestervang 8, Aalborg, fylder lørdag 85 år. Ole Fjeldborg var 1. reservelæge og speciallæge i kirurgi, da han i april 1964 førte kniven, da et hold læger på Århus Kommunehospital gennemførte den første vellykkede nyretransplantation i Danmark. Patienten var en 33-årig kvinde, og hun levede kun 17 dage efter operationen på Århus Kommunehospital, men behandlingen var epokegørende. Det er nu 17 år siden, at han blev pensioneret fra sin stilling som overlæge på Århus Kommunehospitals afsnit for transplantationskirurgi. Han høstede stor anerkendelse både nationalt og internationalt, og han nåede at gennemføre i hundredvis af nyretransplantationer. Det var i hans regeringstid, at Århus på et tidspunkt havde verdensrekord i antallet af transplantationer i forhold til befolkningens størrelse. Ole Fjeldborg er født i Århus, og begge hans forældre var læger. Han blev student fra Vejle og fik sin medicinske embedseksamen i 1950. I 1958 kom han til Århus Kommunehospital som 2. reservekirurg. Ole Fjeldborg er æresmedlem af Nyreforeningen og af Dansk Selskab for Transplantation./ritzau/