Hospitaler

85 år

Ole Juhl, fhv. overlæge, Hunetorpvej 156, Pandrup, fylder torsdag 85 år.

Ole Juhl

Ole Juhl

Ole Juhl er student fra Kolding i 1944 og påbegyndte herefter det lægevidenskabelige studium i Århus i sidste krigsår og afsluttede med embedseksamen fra Københavns Universitet i 1952. Efter reservelægetid ved forskellige københavnske hospitaler, herunder Rigshospitalet 1958/59 - her med ansvaret for driften af hjerte-lungemaskinen til de allerførste af professor Husfeldts operationer på åbent hjerte - opnåede Ole Juhl i 1959 anerkendelse som speciallæge i anæstesiologi med efterfølgende ansættelse 1. november 1959 som anæstesioverlæge ved Aalborg Kommunehospital. Her var han med til at etablere og opbygge sygehusets anæstesiafdeling, hvortil der efter ibrugtagning af sygehusets nybyggeri i 1966 blev tilknyttet en intensivafdeling. Efter sygehusenes sammenlægning til Aalborg Sygehus blev Ole Juhl leder af anæstesiafdelingen. Da der i 1969 var oprettet såvel en kardiologisk som en thoraxkirurgisk afdeling, kunne de tre afdelinger i fællesskab i 1974 udføre den første coronare-bypassoperation, som var operation nummer to af denne art her i landet. I 1977 blev coronarkirurgiens tre afdelinger flyttet til det nye Aalborg Sygehus Syd, hvor funktionen blev videreført til 1991, da den midlertidigt blev indstillet på grund af manglende udviklingsmuligheder. I tiden frem til pensioneringen i 1995 varetog Ole Juhl afdelingens speciallægeforpligtelser på sygehuset i Brovst og videre frem til 2000 som anæstesiologisk konsulent på amtets specialtandklinik i Vodskov.